Domieszki do Betonu

grid
list
ADINOL-DM
ADINOL-DM

Hydroizolacyjna domieszka do zapraw i betonu niezbrojonego

Hydroizolacyjna domieszka do zapraw i niezbrojonego betonu o właściwościach plastyfikujących. Stosowany do hydroizolacji zapraw cementowych, niezbrojonego betonu, tynków itp.
więcej...
nowy
PLASTIPROOF Ρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου Α
PLASTIPROOF

Plastyfikator / domieszka do betonu redukująca wodę

Plastyfikacyjno-wodoodporna domieszka (ASTM C-494, typ A, ELOT EN 934-2: T2 i T9). Służy do formowania betonu o niskiej przepuszczalności wody i ulepszonych właściwościach fizycznych.
więcej...
nowy
BEVETOL-SPL

Superplastyfikator do betonu, typ G

Superplastyfikator do betonu (ASTM C-494, typ A, D & G, ELOT EN 934-2: T11.1 i T11.2). Dodany do gotowej mieszanki betonowej zwiększa jej urabialność bez zmniejszania wytrzymałości. Dodany podczas przygotowania betonu redukuje ilo...
więcej...
nowy
REOTOL-SPL Υπερρευστοποιητής σκυροδέματος τύπου F
REOTOL-SPL

Superplastyfikator do betonu, typ F

Superplastyfikator do betonu (ASTM C-494, typ A i F, ELOT EN 934-2: T3.1 i T3.2). Dodany do gotowej mieszanki betonowej zwiększa jej urabialność bez zmniejszania wytrzymałości. Dodany podczas przygotowania betonu redukuje ilość wo...
więcej...
nowy
ADIUM 130

Superplastyfikator nowej generacji do transportu betonu na duże odległości

Ciekła domieszka na bazie polikarboksylanu działająca jako superplastyfikator betonu zgodnie z ELOT EN 934-2: T11.1 i T11.2. Dodany podczas przygotowywania betonu redukuje ilość wody nawet o 20%. Dodany do gotowej mieszanki betono...
więcej...
nowy
ADIUM 132
ADIUM 132

Superplastyfikator nowej generacji do betonu o przedłużonym czasie utrzymania urabialności

Ciekła domieszka na bazie polikarboksylanu działająca jako superplastyfikator betonu zgodnie z ELOT EN 934-2: T11.1 i T11.2. Dodany podczas przygotowywania betonu redukuje ilość wody nawet o 20%. Dodany do gotowej mieszanki betono...
więcej...
nowy
ADIUM 145

Superplastyfikator nowej generacji do prefabrykowanych elementów betonowych

Ciekła domieszka na bazie polikarboksylanu działająca jako superplastyfikator betonu, zgodnie z ELOT EN 934-2: T3.1 i T3.2. Dodany podczas przygotowania betonu redukuje ilość wody do 25%. Dodany do gotowej mieszanki betonowej znac...
więcej...
nowy
ADIUM 150
ADIUM 150

Superplastyfikator nowej generacji do prefabrykowanych elementów betonowych

Ciekła domieszka na bazie polikarboksylanu działająca jako superplastyfikator betonu zgodnie z ELOT EN 934-2: T3.1 i T3.2. Dodany podczas przygotowywania betonu redukuje ilość wody do 30%. Dodany do gotowej mieszanki betonowej zna...
więcej...
nowy
RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος
RETADOL

Opóźniacz do betonu – Plastyfikator

Opóźniacz do betonu o właściwościach plastyfikujących (ASTM C-494 typ D, ELOT EN 934-2: T10). Wydłuża czas wiązania betonu (opóźnienie wiązania), poprawia urabialność i właściwości fizyczne. Umożliwia transport gotowego betonu na ...
więcej...
nowy
ADINOL-RAPID
ADINOL-RAPID

Przyspieszacz szerokiego zastosowania do betonu – środek przeciwko zamarzaniu

Szerokie działanie przyspieszacza wiązania betonu i środka przeciw zamarzaniu (ELOT EN 934-2: T6). Zmniejsza czas wiązania betonu (przyspieszacz wiązania) w przypadkach wymagających szybkiej pracy i umożliwia bezpieczne betonowani...
więcej...
nowy
ADINOL-RAPID 2H
ADINOL-RAPID 2H

Przyspieszacz wiązania do betonu

Przyspieszacz wiązania do betonu (ELOT EN 934-2: T7). Przyspiesza proces wzrostu początkowej wytrzymałości betonu bez negatywnego wpływu na ostateczną wytrzymałość. Zalecany do szybkiego rozszalowania i szybkiego powrotu do prac (...
więcej...
nowy
AQUAMAT-ADMIX
AQUAMAT-ADMIX

Krystaliczna domieszka hydroizolacyjna

Hydroizolacyjna domieszka do betonu w postaci proszku, która jest dodawana podczas przygotowywania betonu, tworząc nierozpuszczalne związki krystaliczne. Poprawia odporność na przepuszczalność wody i nie wpływa na przepuszczalność...
więcej...
nowy