Domieszki do Betonu

grid
list
ADINOL-DM
ADINOL-DM

Hydroizolacyjna domieszka do zapraw i betonu niezbrojonego

Hydroizolacyjna domieszka do zapraw i niezbrojonego betonu o właściwościach plastyfikujących. Stosowany do hydroizolacji zapraw cementowych, niezbrojonego betonu, tynków itp.
więcej...
nowy
PLASTIPROOF

Plastyfikator / domieszka do betonu redukująca wodę

Plastyfikacyjno-wodoodporna domieszka (ASTM C-494, typ A, ELOT EN 934-2: T2 i T9). Służy do formowania betonu o niskiej przepuszczalności wody i ulepszonych właściwościach fizycznych.
więcej...
nowy
BEVETOL-SPL

Superplastyfikator do betonu, typ G

Superplastyfikator do betonu (ASTM C-494, typ A, D & G, ELOT EN 934-2: T11.1 i T11.2). Dodany do gotowej mieszanki betonowej zwiększa jej urabialność bez zmniejszania wytrzymałości. Dodany podczas przygotowania betonu redukuje ilo...
więcej...
nowy
REOTOL-SPL

Superplastyfikator do betonu, typ F

Superplastyfikator do betonu (ASTM C-494, typ A i F, ELOT EN 934-2: T3.1 i T3.2). Dodany do gotowej mieszanki betonowej zwiększa jej urabialność bez zmniejszania wytrzymałości. Dodany podczas przygotowania betonu redukuje ilość wo...
więcej...
nowy
ADIUM 132
ADIUM-132

Superplastyfikator nowej generacji do betonu o przedłużonym czasie utrzymania urabialności

Ciekła domieszka na bazie polikarboksylanu działająca jako superplastyfikator betonu zgodnie z ELOT EN 934-2: T11.1 i T11.2. Dodany podczas przygotowywania betonu redukuje ilość wody nawet o 20%. Dodany do gotowej mieszanki betono...
więcej...
nowy
ADIUM-150

Superplastyfikator nowej generacji do prefabrykowanych elementów betonowych

Ciekła domieszka na bazie polikarboksylanu działająca jako superplastyfikator betonu zgodnie z ELOT EN 934-2: T3.1 i T3.2. Dodany podczas przygotowywania betonu redukuje ilość wody do 30%. Dodany do gotowej mieszanki betonowej zna...
więcej...
nowy
RETADOL Επιβραδυντής πήξης - Ρευστοποιητής σκυροδέματος
RETADOL

Opóźniacz do betonu – Plastyfikator

Opóźniacz do betonu o właściwościach plastyfikujących (ASTM C-494 typ D, ELOT EN 934-2: T10). Wydłuża czas wiązania betonu (opóźnienie wiązania), poprawia urabialność i właściwości fizyczne. Umożliwia transport gotowego betonu na ...
więcej...
nowy
ADINOL-RAPID

Przyspieszacz szerokiego zastosowania do betonu – środek przeciwko zamarzaniu

Szerokie działanie przyspieszacza wiązania betonu i środka przeciw zamarzaniu (ELOT EN 934-2: T6). Zmniejsza czas wiązania betonu (przyspieszacz wiązania) w przypadkach wymagających szybkiej pracy i umożliwia bezpieczne betonowani...
więcej...
nowy
ADINOL-RAPID 2H

Przyspieszacz wiązania do betonu

Przyspieszacz wiązania do betonu (ELOT EN 934-2: T7). Przyspiesza proces wzrostu początkowej wytrzymałości betonu bez negatywnego wpływu na ostateczną wytrzymałość. Zalecany do szybkiego rozszalowania i szybkiego powrotu do prac (...
więcej...
nowy
AQUAMAT-ADMIX

Krystaliczna domieszka hydroizolacyjna

Hydroizolacyjna domieszka do betonu w postaci proszku, która jest dodawana podczas przygotowywania betonu, tworząc nierozpuszczalne związki krystaliczne. Poprawia odporność na przepuszczalność wody i nie wpływa na przepuszczalność...
więcej...
nowy