banner top banner top

Czym jest REACH – Nowe restrykcje dotyczące diizocyjanianów

REACH to skrót oznaczający: rejestrację (ang. registration), ocenę (ang. evaluation), autoryzację (ang. authorisation) i restrykcje (ang. restriction) odnośnie chemikaliów (ang. chemicals). Jest to europejska regulacja prawna mająca na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i ochrony środowiska przed szkodliwym wpływem substancji chemicznych.

4 sierpnia 2020 Unia Europejska opublikowała restrykcje REACH dotyczące diizocyjanianów (Rozporządzenie Komisji 2020/1149) w związku z niekorzystnym wpływem na zdrowie pracowników wystawionych na ich długoterminowe działanie. Diizocyjaniany można znaleźć przede wszystkim w wyrobach poliuretanowych (np. powłoki lakiernicze, materiały uszczelniające, kleje itp.), szczególnie w fazie ich nakładania, gdyż ich zawartość maleje po utwardzeniu. Dlatego też wyroby te są bezpieczne dla człowieka po utwardzeniu, ale niebezpieczne dla osób trudniących się ich aplikacją. Karty charakterystyki takich wyrobów proponują wprawdzie środki zapobiegawcze dla osób wchodzących w kontakt z nimi w ramach wykonywanej pracy, ale w celu dalszego zminimalizowania ryzyka i zapewnienia bezpieczeństwa pracujących nowe ograniczenia REACH wprowadzają też obowiązkowe szkolenia dla użytkowników przemysłowych i profesjonalnych produktów o całkowitej koncentracji monomerów diizocyjanianów przekraczającej 0,1 % wagowo. Od 24 lutego 2022 r. etykiety i karty charakterystyki produktów ISOMAT, których te przepisy dotyczą, zawierają informację: „Począwszy od 24 sierpnia 2023 r. korzystanie z niniejszego wyrobu w warunkach przemysłowych lub przez specjalistów branżowych musi być poprzedzone stosownym szkoleniem”.

Z treścią rozporządzenia (w różnych językach) dotyczącego diizocyjanianów można się zapoznać pod tym adresem.

reach-timeline

Przeszkol się już dziś!

Od 24 sierpnia 2023 r. pracodawca lub samozatrudniony muszą udokumentować pomyślne ukończenie szkolenia według wymagań REACH. Klikając na poniższy link możesz sprawdzić które szkolenie jest dla Ciebie, zapoznać się ze szczegółowymi materiałami szkoleniowymi dostępnymi online, a nawet zdobyć wymagany certyfikat – za darmo. Po wejściu na platformę szkoleń bezpieczeństwa skorzystaj z następującego kodu: FEICA_21_G

Zwróć uwagę, że szkolenie ważne jest na 5 lat, po czym konieczne jest jego odnowienie.

* Kod FEICA nie wygasa i jest odpowiedni dla szkoleń dotyczących bezpiecznego stosowania materiałów uszczelniających i klejów.