Od samego początku ISOMAT był zarządzany przez wartości społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju. Dla ISOMAT, CSR jest trampoliną do ciągłego samodoskonalenia, ponieważ dzięki poprawie efektywności firma może zmaterializować swoją wizję korporacyjną poprawy jakości życia zarówno jej kapitału ludzkiego, jak i szerszego społeczeństwa.

Dla nas w firmie ISOMAT, nasi ludzie są naszym kluczowym zasobem, w którym stale inwestujemy i dzięki któremu rozwijamy się. Główną troską firmy jest utrzymanie wysoko wykwalifikowanych pracowników, zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy oraz ciągłe szkolenia poprzez seminaria techniczne lub edukacyjne. Poza tym nasi pracownicy wdrażają nasze praktyki CSR w relacjach z naszymi klientami, rozumiejąc ich stale zmieniające się potrzeby i świadcząc wysokiej jakości usługi.

W odniesieniu do środowiska, ISOMAT ma na celu wdrożenie polityki mającej na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska naturalnego. Firma stosuje system zarządzania środowiskowego, certyfikowany zgodnie z normą ISO 14001, w celu ograniczenia zużycia dostępnych zasobów naturalnych, zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza i oszczędzania energii podczas produkcji swoich produktów. Recykling jest także priorytetem dla kierownictwa i personelu, promowanym w ramach głównej polityki firmy.

Wkład ISOMAT obejmuje również dziedzinę edukacji i kultury, poprzez uczestnictwo w programach badawczych organizowanych przez uniwersytety, podczas gdy w kontekście wzmacniania obszaru szkoleń zawodowych umożliwia on uczniom szkół wyższych i zawodowym odwiedzanie zakładów firmy.

W ISOMAT, CRS stanowi część dynamicznego rozwoju firmy, dążąc do postępu nie tylko pod względem jakości naszych produktów i usług, ale także poziomu jej wkładu w społeczeństwo. Wartości zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności korporacyjnej zawsze będą rządzić firmą, mając na celu poprawę jakości życia naszych ludzi i środowiska. W przypadku ISOMAT odpowiedzialność społeczna nie jest pojęciem pasywnym, lecz drogą prowadzącą do lepszej i bardziej zrównoważonej przyszłości.